Webshopteksten automatisch genereren

Kun je webshopteksten automatisch laten genereren?

Share:

Automatisch teksten laten genereren voor een website met behulp van AI wordt voor veel mensen een steeds aantrekkelijkere optie. Zeker gezien de ontwikkelingen die AI-tools als ChatGPT de laatste tijd hebben doorgemaakt. Veel e-commerceondernemers vragen zich daarom af of webshopteksten automatisch genereren een tijdbesparend en kostenbesparend alternatief is voor SEO content die door mensen geschreven is. Omdat de technologie vrij nieuw is en niet alle details van de werking van de tools bekend zijn, is het moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Shopcontent heeft echter ervaring met ChatGPT. We vertellen je graag over onze ervaringen en hoe bruikbaar AI is voor webshops.

Wat is ChatGPT

ChatGPT: van chatbot tot tekstgenerator

ChatGPT is een AI-tool van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Hoewel veel mensen ChatGPT gebruiken om teksten voor verschillende doelen te laten genereren, is de tool in de eerste plaats een chatbot. Oorspronkelijk is de software ontworpen om gesprekken te voeren die menselijker aandoen dan men tot nu toe van chatbots gewend is. Dat doet ChatGPT onder meer door eerdere antwoorden in hetzelfde gesprek te onthouden en daarmee iedere keer een uniek antwoord te geven. In de praktijk blijkt echter dat ChatGPT ook geschikt is als tekstgenerator of als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het schrijven van teksten.

Unieke content is een belangrijk wapen in de strijd om een zo hoog mogelijke notering in de organische zoekresultaten van Google en andere zoekmachines. Hoewel ChatGPT zijn teksten baseert op bestaande content, zal het de gevraagde informatie iedere keer anders formuleren. Bovendien is het mogelijk om de tekst die de tool uitdraait met bepaalde commando’s (prompts) te personaliseren of op een specifiek doel aan te passen. Maar draagt content van een chatbot bij aan SEO en aan het converteren van bezoekers? Daar zullen we dieper op ingaan in dit artikel.

Net als de algoritmes van de meeste zoekmachines is ChatGPT zelflerend. In feite leert de tool dus betere teksten te produceren naarmate mensen er meer gebruik van maken. De werking van deze chatbot verandert dus continu. Hierdoor is het moeilijk iets algemeens te zeggen over hoe ChatGPT werkt. Wel is te verwachten dat de software zich de komende tijd verder ontwikkelt. Microsoft heeft maar liefst 10 miljard dollar in ChatGPT geïnvesteerd. Het bedrijf implementeert de tool in zijn eigen zoekmachine Bing en alle Microsoft Office-applicaties. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan een verbeterde werking van de AI-tool.

Google automatisch gegenereerde teksten

Hoe reageert Google op automatisch
gegenereerde teksten?

Een belangrijke factor om te bepalen of automatisch gegenereerde content geschikt is voor je webshop is hoe Google erop reageert. Het belangrijkste doel van content op een webshop is immers om de winkel goed vindbaar te maken. Een hoge Google-ranking is daarom een must.

John Mueller, de hoogste webmasteradviseur van Google, heeft gezegd dat Google content van ChatGPT zal beoordelen als alle andere automatisch gegenereerde content. 

Als content merkbaar door een AI-tool geschreven is, kan dat eventueel leiden tot een lagere ranking. De vraag is echter in hoeverre Google onderscheid kan maken tussen AI-teksten en volledig door een mens geschreven teksten. Er zijn op dat vlak de nodige ontwikkelingen gaande. De tool GPTZero is in het leven geroepen om AI-gegenereerde content te onderscheiden van door mensen geschreven teksten. De werking van dit soort tools is erg wisselend, het blijkt in de praktijk lastig om AI-content te identificeren, zeker voor tools zoals GPTZero. De vraag is in hoeverre Google hier wel toe in staat is. Als we Google zelf mogen geloven is dat wel het geval. Er zal daarom altijd enig risico verbonden blijven aan het gebruik van uitsluitend AI-teksten op je website of webshop.

Dit kunnen we nog iets verder nuanceren. Hoewel de precieze werking van het Google-algoritme RankBrain geheim is, zijn hun richtlijnen over het beoordelen van automatisch gegenereerde content vrij duidelijk. Google beschouwt automatisch gegenereerde content soms als minder relevant als de content bedoeld is om de site een SEO-boost te geven in plaats van bezoekers te helpen. Als voorbeeld geeft Google geautomatiseerde teksten die voor publicatie niet door mensen geredigeerd zijn.

Automatisch gegenereerde content laten redigeren zou er dus voor kunnen zorgen dat de Google de pagina in kwestie alsnog als relevant beoordeelt. In andere gevallen zal een niet-geredigeerde tekst mogelijk ook kunnen volstaan. Dit hangt onder andere af van de expertise van degene die de tekst heeft laten genereren, maar ook van het doel en onderwerp van de tekst. Bij Shopcontent zijn we van mening dat bijvoorbeeld korte productteksten prima door AI geschreven kunnen worden terwijl bijvoorbeeld categorieteksten beter door mensen geschreven kunnen worden. Een tussenweg is ook mogelijk: stevig geredigeerde AI-teksten. Hier zal wel altijd een balans gevonden moeten worden tussen helemaal zelf schrijven en een zware redactie van een AI-tekst: soms gaat er evenveel tijd in zitten!

Content die automatisch wordt gegenereerd met behulp van AI-tools kan door Google als lage kwaliteit worden aangemerkt. Mede hierdoor is de huidige visie van Shopcontent dat automatisch gegenereerde content niet een-op-een overgenomen kan worden zonder revisie van een (menselijke) redacteur of copywriter, met name als deze teksten zich op belangrijke plaatsen op de site bevinden.

Er zal in ieder geval veel dynamiek blijven bestaan in de ontwikkelingen op AI-gebied. Google dankt zijn populariteit voor een belangrijk deel aan de relevantie van de zoekresultaten. Het bedrijf zal er dus naar blijven streven dat RankBrain content van goede kwaliteit als relevanter beoordeelt, maar het is mogelijk dat AI-tools zich sneller ontwikkelen dan Google kan bijhouden. Onlangs kondigde Google aan zelf bezig te zijn met Bard, een AI-tool die de concurrentie moet aangaan met ChatGPT. Ook dat kan invloed hebben op hoe Google omgaat met automatisch gegenereerde content.

kwaliteit AI-tekst

Hoe is de kwaliteit van een AI-tekst?

Het is lastig om te zeggen of de kwaliteit van een automatisch gegenereerde tekst goed is, omdat dat afhankelijk is van verschillende factoren. Voor informerende teksten werkt ChatGPT vrij goed, maar door het ontbreken van bronvermelding is de betrouwbaarheid van de informatie moeilijk te controleren en worden vaak belangrijke punten weggelaten terwijl onbelangrijke informatie op de voorgrond geplaatst wordt. Verder heeft de tool moeite met het aanspreken van de juiste doelgroep. Een tekst genereren die bezoekers tot een aankoop overtuigt, met de woorden die daarbij horen, lijkt vooralsnog toekomstmuziek.

Verder is het doel van de tekst niet altijd even duidelijk voor AI-tools. Dat is vooral goed terug te zien aan de indeling van automatisch gegenereerde teksten. De doelmatigheid kan onder de opbouw van een AI-tekst lijden. Goed converterende en informatieve SEO-content voor een webshop geeft antwoord op vragen waar bezoekers mee zitten in een duidelijke tekst met effectieve tussenkoppen. Dat laatste is ook iets waar AI-tools grote moeite mee lijken te hebben. Voor je een AI-tekst voor commerciële doeleinden inzet, is redactie dus eigenlijk altijd vereist. Dan heb je ook meer controle over welke informatie er wel en niet in de tekst staat.

Overigens tempert OpenAI zelf de verwachtingen rondom ChatGPT. Begin 2023 heeft Sam Altman, de CEO van OpenAI, toegegeven dat ChatGPT de hype rondom automatisch gegenereerde teksten nog niet waar kan maken. Ook niet als de nieuwe versie GPT-4 verschijnt, naar verwachting in de eerste helft van 2023. Volgens Altman heeft zijn software nog een lange weg te gaan voor de kunstmatige intelligentie ook maar in de buurt van die van de mens komt. Hij voorziet dat AI-teksten veranderingen teweeg gaan brengen in hoe mensen online zoeken, maar verwacht dat die niet zo ingrijpend zullen zijn als gedacht wordt.

risico’s automatisch gegenereerde teksten

De risico’s van automatisch
gegenereerde teksten

Teksten voor een webshop door een AI-tool laten genereren is niet geheel zonder risico’s. Een automatisch gegenereerde tekst houdt bijvoorbeeld niet altijd rekening met zoekmachineoptimalisatie. Je kunt de tool opdracht geven om bepaalde keywords in de tekst te verwerken. Dat is gunstig voor de SEO-waarde van een pagina, maar er spelen meer factoren een rol bij het bepalen van de Google-ranking. Effectief gebruik van tussenkoppen is er daar een van en daar heeft ChatGPT zoals gezegd moeite mee.

Misschien nog wel een groter risico is dat ChatGPT geen onderscheid kan maken tussen juiste en onjuiste informatie. Omdat het internet vol onjuiste informatie staat is de kans aanwezig dat deze informatie in de AI-tekst terechtkomt. Zonder zelf onderzoek naar het resultaat te doen is het moeilijk te verifiëren of de tekst die gegenereerd wordt feitelijk correct is. Wat ook vaak voorkomt is dat vrij onbeduidende voordelen van een product op de voorgrond worden gezet terwijl veel belangrijkere punten worden overgeslagen. Er zijn al veel AI-teksten gegenereerd die plausibel en betrouwbaar lijken, maar compleet onjuist of in ieder geval vrij misleidend en al helemaal niet commercieel zijn. Voor marketingdoeleinden is dat niet wenselijk. 

Verder bestaat de kans dat de tool automatisch marketingteksten van concurrenten in de content verwerkt. Je hebt dan een unieke tekst die anders is dan die van je concurrenten, maar wel hun producten of diensten aanprijst. Daarnaast is het belangrijk om goed op te letten wat je zelf invoert, omdat de kleinste verschillen in input al tot totaal andere resultaten kunnen leiden. Als je zelf een spelfout maakt of een verkeerde term in je opdracht gebruikt, is de kans groot dat je niets hebt aan de tekst die gegenereerd wordt. Geen van deze risico’s is onoverkomelijk, maar ze vereisen wel nauwkeurige redactie en kennis/ervaring in het gebruik van ChatGPT.

ChatGPT gebruiken webshop

Wanneer kun je ChatGPT gebruiken
voor een webshop?

Er zijn zeker scenario’s te bedenken waarin ChatGPT een handige tool is om voor je webshop te gebruiken. Als informatiebron kan een AI-tool bijvoorbeeld erg nuttig zijn. In sommige gevallen kan een tekst van ChatGPT de benodigde informatie een stuk overzichtelijker weergeven dan heen en weer klikken tussen verschillende zoekresultaten in Google. Wel is uit verschillende onderzoeken gebleken dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor langere teksten dan wat ChatGPT uitrolt, ongeacht het onderwerp en de inhoud. Verder is het altijd belangrijk om een feitencheck uit te voeren, omdat de tool dit niet kan en geen bronnen vermeldt.

ChatGPT kan ook ter inspiratie dienen voor content op een webshop. Vooral voor webshops met een blog is de tool heel nuttig om ideeën voor contentonderwerpen op te doen. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen om de chatbot onderwerpen bij een bepaalde productcategorie te laten bedenken. Maar je kunt de tool ook als experiment soms een blog laten schrijven. Hoewel blogs ideaal zijn als kanaal om extra bezoekers naar een webshop te leiden, wordt er in een blogtekst vaak wat losser omgegaan met SEO-richtlijnen. Een geredigeerde AI-tekst kan daarom afhankelijk van het onderwerp bruikbaar zijn voor een blog op een webshop.

Productbeschrijvingen kunnen soms geheel worden geschreven door een chatbot als ChatGPT, al blijft het ook hier uitkijken met de feitelijke juistheid van de teksten. Vooral bij webshops met een grote catalogus kost het schrijven van productbeschrijvingen veel tijd. Je kunt een AI-tool vragen om een grote hoeveelheid productbeschrijvingen te genereren op basis van een aantal attributen. Zorg er wel voor dat de teksten geredigeerd worden. Denk ook goed na voor welke producten je AI inzet. Specifieke productkeywords waar veel op gezocht wordt converteren vaak goed. Feitelijke juistheid en de specifieke tone of voice zijn zeer belangrijk voor de conversie van de productpagina. Producten met een hoge marge zien e-commerceondernemers graag hoog ranken en goed converteren. Bij dat soort producten kan het verstandiger zijn om de tekst meteen door mensen te laten schrijven, maar dit hangt echt af van het specifieke onderwerp en de verwachtingen van de tekst.

Belangrijke overzichtspagina’s op een webshop, met name de categoriepagina’s, zijn gebaat bij een tekst die tegelijkertijd correct, commercieel, overzichtelijk en precies lang genoeg is. Daarnaast is het vanuit SEO-optiek verstandig om rekening te houden met het gebruik van logische keywords. In de praktijk blijkt het voor ChatGPT lastig, en vaak zelfs onmogelijk, om al deze punten mee te laten tellen bij het genereren van een tekst. In dit soort gevallen bevelen wij doorgaans door mensen geschreven content aan of – afhankelijk van het project – door mensen geredigeerde AI-teksten.

ChatGPT niet gebruiken webshop

Wanneer moet je ChatGPT niet gebruiken
voor een webshop?

Op het moment zitten er nog te veel haken en ogen aan ChatGPT om de teksten die het genereert een-op-een over te nemen voor belangrijke content op een webshop. Het gaat dan in de eerste plaats om de categorieën en andere belangrijke landingspagina’s. Deze pagina’s vormen de kern van een webshop. Ze moeten daarom goed gevonden worden en inhoudelijk correct zijn. Momenteel bestaat er nog veel onduidelijkheid over de SEO-effecten van AI-teksten, maar die kunnen potentieel erg negatief uitpakken. Categorieteksten laten schrijven door SEO-experts is zijn investering daarom altijd waard. Dat geldt ook voor andere landingspagina’s en voor de homepage. Je verzekert je daarmee van een goede beoordeling en ranking van de pagina’s die er echt toe doen op je webshop.

Verkoop je producten waarover veel onduidelijke of zelfs tegenstrijdige informatie bestaat? Ddan raden we met klem af om de teksten voor de webshop automatisch te genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedingssupplementen. Het risico dat de AI-tekst onjuist, onvolledig of misleidend is, is simpelweg te groot. In het ergste geval komen er teksten uit die potentiële klanten afschrikken of naar concurrerende webshops leiden. Als je content over dit soort producten zelf schrijft of door een contentexpert laat schrijven, heb je veel meer controle over de inhoud. De tekst zal dan precies de informatie geven die jij aan de klant wilt meegeven, met een tone of voice die bij de doelgroep past.

Servicepagina’s op een webshop zijn vaak zo specifiek dat daar maatwerk voor nodig is. Informatie over betaalmethoden en verzending verschilt van webshop tot webshop zo sterk dat een AI-tekst niet betrouwbaar genoeg is. Voor pagina’s over de webwinkel zelf is het juist vaak de persoonlijke noot die oriënterende klanten over de streep trekt. Hoewel ChatGPT op dat front beter scoort dan veel voorgangers, schiet het nog wel echt tekort om klanten te overtuigen. In de toekomst kan ChatGPT misschien wel de algemene voorwaarden en het retourbeleid schrijven, omdat die aan wettelijke richtlijnen moeten voldoen.

 AI-teksten sneller en goedkoper

Zijn AI-teksten sneller en goedkoper?

De belangrijkste vraag voor veel e-commerceondernemers is: zijn AI-teksten sneller en daarmee goedkoper dan content die door mensen geschreven is? Het meest eenvoudige antwoord daarop is “ja”, met de nodige mitsen en maren. Commercieel en inhoudelijk heeft een AI-tekst meestal redactie nodig om publicabel te zijn, op zijn minst een oppervlakkige redactie en vaak ook een meer ingrijpende controle.

AI-tools kunnen dus een prima hulpmiddel zijn bij het creëren van content. Bovendien: de technologie is volop in ontwikkeling en kan/zal dus nog verbeteren. Bovendien zijn er verschillende mengvormen te bedenken waarbij een deel door AI wordt gedaan en een deel door mensen. We noemden al de optie om AI-gegenereerde content te laten redigeren door SEO-experts. Een andere optie is om de kerncontent door deskundige copywriters te laten schrijven en geredigeerde AI-teksten voor de rest van de site te gebruiken. Afhankelijk van het resultaat is het overigens mogelijk dat de tijdwinst van teksten automatisch laten genereren minimaal is.

Brainstormen gebruik AI webshop

Brainstormen over het gebruik
van AI op de webshop?

Twijfel je tussen automatisch gegenereerde content voor je webshop en maatwerk SEO copywriting? We gaan graag met je in overleg over de beste aanpak voor jouw webshop.

Bel ons, mail ons of vul ons contactformulier in om een afspraak met ons te maken. Dat kan bij ons op kantoor in Alkmaar, bij jouw bedrijf, op locatie of digitaal. Shopcontent zal altijd op zoek gaan naar de beste manier om jouw klanten te bereiken en je webshop beter vindbaar te maken.