Webshopteksten automatisch genereren

Kun je webshopteksten automatisch laten genereren?

Share:

Automatisch teksten laten genereren voor een website wordt voor veel mensen een steeds aantrekkelijkere optie. Zeker gezien de ontwikkelingen die AI-tools als ChatGPT de laatste tijd hebben doorgemaakt. Veel e-commerceondernemers vragen zich daarom af of webshopteksten automatisch genereren een tijdbesparend en kostenbesparend alternatief is voor SEO content die door mensen geschreven is. Omdat de technologie vrij nieuw is en niet alle details van de werking van de tools bekend zijn, is het moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Shopcontent heeft echter ervaring met ChatGPT. We vertellen je graag over onze ervaringen en hoe bruikbaar AI is voor webshops.

Wat is ChatGPT

ChatGPT is eigenlijk geen tekstgenerator

ChatGPT is een AI-tool van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Hoewel veel mensen ChatGPT gebruiken om teksten voor verschillende doelen te laten genereren, is de tool in de eerste plaats een chatbot. Oorspronkelijk is de software ontworpen om gesprekken te voeren die menselijker aandoen dan men tot nu toe van chatbots gewend is. Dat doet ChatGPT onder meer door eerdere antwoorden in hetzelfde gesprek te onthouden en daarmee iedere keer een uniek antwoord te geven.

Unieke content is een belangrijk wapen in de strijd om een zo hoog mogelijke notering in de organische zoekresultaten van Google en andere zoekmachines. Hoewel ChatGPT zijn teksten baseert op bestaande content, zal het de gevraagde informatie iedere keer anders formuleren. Bovendien is het mogelijk om de tekst die de tool uitdraait met bepaalde commando’s te personaliseren of op een specifiek doel aan te passen. Maar draagt content van een chatbot bij aan SEO en bij het converteren van bezoekers? Daar zullen we dieper op ingaan in dit artikel.

Net als de algoritmes van de meeste zoekmachines is ChatGPT zelflerend. In feite leert de tool dus betere teksten te produceren naarmate mensen er meer gebruik van maken. De werking van deze chatbot verandert dus continu. Hierdoor is het moeilijk iets algemeens te zeggen over hoe ChatGPT werkt. Wel is te verwachten dat de software zich de komende tijd verder ontwikkelt. Microsoft heeft maar liefst 10 miljard dollar in ChatGPT geïnvesteerd. Het bedrijf implementeert de tool in zijn eigen zoekmachine Bing en alle Microsoft Office-applicaties. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan een verbeterde werking van de AI-tool.

Google automatisch gegenereerde teksten

Hoe reageert Google op automatisch
gegenereerde teksten?

Een belangrijke factor om te bepalen of automatisch gegenereerde content geschikt is voor je webshop is hoe Google erop reageert. Het belangrijkste doel van content op een webshop is immers om de winkel goed vindbaar te maken. Een hoge Google-ranking is daarom een must.

John Mueller, de hoogste webmasteradviseur van Google, heeft gezegd dat Google content van ChatGPT zal beoordelen als alle andere automatisch gegenereerde content. Dat wil zeggen: als spam.

Als content merkbaar door een AI-tool geschreven is, zal de content dus bestraft worden met een lagere ranking of zelfs helemaal niet in de organische zoekresultaten meegenomen worden.

De precieze werking van het Google-algoritme RankBrain is geheim, maar hun richtlijnen over het beoordelen van automatisch gegenereerde content zijn vrij duidelijk. Google bestraft automatisch gegenereerde content vooral als het bedoeld is om de site een SEO-boost te geven in plaats van bezoekers te helpen. Als voorbeeld geeft Google geautomatiseerde teksten die voor publicatie niet door mensen geredigeerd zijn. Automatisch gegenereerde content laten redigeren zou er dus voor kunnen zorgen dat de Google de pagina in kwestie alsnog als relevant beoordeelt. Het bedrijf stelt dat AI-tools vaak ingezet worden voor content van lage kwaliteit, terwijl content van goede kwaliteit juist beloond wordt.

Content die automatisch wordt gegenereerd met behulp van AI-tools kan door Google als spam worden aangemerkt. Mede hierdoor is de huidige visie van Shopcontent dat automatisch gegenereerde content niet een-op-een overgenomen kan worden zonder revisie van een (menselijke) redacteur of copywriter.

Het is wel de vraag in hoeverre het Google-algoritme in staat blijft om automatisch gegenereerde content te herkennen als ChatGPT zich verder ontwikkelt. Google dankt zijn populariteit voor een belangrijk deel aan de relevantie van de zoekresultaten. Het bedrijf zal er dus naar blijven streven dat RankBrain content van goede kwaliteit als relevanter beoordeelt, maar het is mogelijk dat AI-tools zich sneller ontwikkelen dan Google kan bijhouden. Onlangs kondigde Google aan zelf bezig te zijn met Bard, een AI-tool die de concurrentie moet aangaan met ChatGPT. Ook dat kan invloed hebben op hoe Google omgaat met automatisch gegenereerde content.

kwaliteit AI-tekst

Hoe is de kwaliteit van een AI-tekst?

Het is lastig om te zeggen of de kwaliteit van een automatisch gegenereerde tekst goed is, omdat dat afhankelijk is van verschillende factoren. Voor informerende teksten werkt ChatGPT vrij goed, maar door het ontbreken van bronvermelding is de betrouwbaarheid van de informatie moeilijk te controleren. Verder heeft de tool moeite met het aanspreken van de juiste doelgroep. Een tekst genereren die bezoekers tot een aankoop overtuigt, met de woorden die daarbij horen, lijkt vooralsnog toekomstmuziek.

Verder is het doel van de tekst niet altijd even duidelijk voor AI-tools. Dat is vooral goed terug te zien aan de indeling van automatisch gegenereerde teksten. De doelmatigheid kan onder de opbouw van een AI-tekst lijden. Goede informatieve SEO-content voor een webshop geeft antwoord op vragen waar bezoekers mee zitten in een duidelijke tekst met effectieve tussenkoppen. Vooral dat laatste is iets waar AI-tools grote moeite mee lijken te hebben. Voor je een AI-tekst voor commerciële doeleinden inzet, is redactie dus eigenlijk altijd vereist. Dan heb je ook meer controle over welke informatie er wel en niet in de tekst staat.

Overigens tempert OpenAI zelf de verwachtingen rondom ChatGPT. Begin 2023 heeft Sam Altman, de CEO van OpenAI, toegegeven dat ChatGPT de hype rondom automatisch gegenereerde teksten nog niet waar kan maken. Ook niet als de nieuwe versie GPT-4 verschijnt, naar verwachting in de eerste helft van 2023. Volgens Altman heeft zijn software nog een lange weg te gaan voor de kunstmatige intelligentie ook maar in de buurt van die van de mens komt. Hij voorziet dat AI-teksten veranderingen teweeg gaan brengen in hoe mensen online zoeken, maar verwacht dat die niet zo ingrijpend zullen zijn als gedacht wordt.

risico’s automatisch gegenereerde teksten

De risico’s van automatisch
gegenereerde teksten

Teksten voor een webshop door een AI-tool laten genereren is niet zonder risico’s. Een automatisch gegenereerde tekst houdt bijvoorbeeld niet altijd rekening met zoekmachineoptimalisatie. Je kunt de tool opdracht geven om bepaalde keywords in de tekst te verwerken. Dat is gunstig voor de SEO-waarde van een pagina, maar er spelen meer factoren een rol bij het bepalen van de Google-ranking. Effectief gebruik van tussenkoppen is er daar een van en daar heeft ChatGPT zoals gezegd moeite mee. Bovendien bestraft Google vooralsnog automatisch gegenereerde teksten die merkbaar niet door mensen geredigeerd zijn met een lagere ranking.

Misschien nog wel een groter risico is dat ChatGPT geen onderscheid kan maken tussen juiste en onjuiste informatie. Omdat het internet vol onjuiste informatie staat is de kans aanwezig dat deze informatie in de AI-tekst terechtkomt. Zonder zelf onderzoek naar het resultaat te doen is het moeilijk te verifiëren of de tekst die gegenereerd wordt feitelijk correct is. Er zijn al veel AI-teksten gegenereerd die plausibel en betrouwbaar lijken, maar compleet onjuist zijn. Ook komt het voor dat de resultaten van een opdracht in ChatGPT volslagen nonsens zijn, maar wel mooi verwoord worden. Voor marketingdoeleinden is dat niet wenselijk.

Verder bestaat de kans dat de tool automatisch marketingteksten van concurrenten in de content verwerkt. Je hebt dan een unieke tekst die anders is dan die van je concurrenten, maar wel hun producten of diensten aanprijst. Daarnaast is het belangrijk om goed op te letten wat je zelf invoert, omdat de kleinste verschillen in input al tot totaal andere resultaten kunnen leiden. Als je zelf een spelfout maakt of een verkeerde term in je opdracht gebruikt, is de kans groot dat je niets hebt aan de tekst die gegenereerd wordt. Geen van deze risico’s is onoverkomelijk, maar ze vereisen wel nauwkeurige redactie.

ChatGPT gebruiken webshop

Wanneer kun je ChatGPT gebruiken
voor een webshop?

Er zijn zeker scenario’s te bedenken waarin ChatGPT een handige tool is om voor je webshop te gebruiken. Als informatiebron kan een AI-tool bijvoorbeeld erg nuttig zijn. In sommige gevallen kan een tekst van ChatGPT de benodigde informatie een stuk overzichtelijker weergeven dan heen en weer klikken tussen verschillende zoekresultaten in Google. Wel is uit verschillende onderzoeken gebleken dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor langere teksten dan wat ChatGPT uitrolt, ongeacht het onderwerp en de inhoud. Verder is het altijd belangrijk om een feitencheck uit te voeren, omdat de tool dit niet kan en geen bronnen vermeldt.

ChatGPT kan ook ter inspiratie dienen voor content op een webshop. Vooral voor webshops met een blog is de tool heel nuttig om ideeën voor contentonderwerpen op te doen. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen om de chatbot onderwerpen bij een bepaalde productcategorie te laten bedenken. Maar je kunt de tool ook als experiment soms een blog laten schrijven. Hoewel blogs ideaal zijn als kanaal om extra bezoekers naar een webshop te leiden, wordt er in een blogtekst vaak wat losser omgegaan met SEO-richtlijnen. Een geredigeerde AI-tekst kan daarom afhankelijk van het onderwerp bruikbaar zijn voor een blog op een webshop.

Productbeschrijvingen kunnen ter inspiratie baat hebben bij een chatbot als ChatGPT. Vooral bij webshops met een grote catalogus kost het schrijven van productbeschrijvingen vaak veel tijd. Je kunt een AI-tool vragen om een grote hoeveelheid productbeschrijvingen te genereren op basis van een aantal attributen. Zorg er wel voor dat de teksten geredigeerd worden. Denk ook goed na voor welke producten je AI inzet. Specifieke productkeywords waar veel op gezocht wordt converteren vaak goed. Feitelijke juistheid en de specifieke tone of voice zijn zeer belangrijk voor de conversie van de productpagina. Producten met een hoge marge zien e-commerceondernemers graag hoog ranken en goed converteren. Bij dat soort producten kan het verstandiger zijn om de tekst meteen door mensen te laten schrijven.

ChatGPT niet gebruiken webshop

Wanneer moet je ChatGPT niet gebruiken
voor een webshop?

Op het moment zitten er nog te veel haken en ogen aan ChatGPT om de teksten die het genereert een-op-een over te nemen voor belangrijke content op een webshop. Het gaat dan in de eerste plaats om de categorieën en andere belangrijke landingspagina’s. Deze pagina’s vormen de kern van een webshop. Ze moeten daarom goed gevonden worden en inhoudelijk correct zijn. Momenteel bestaat er nog te veel onduidelijkheid over de SEO-effecten van AI-teksten, maar die kunnen erg negatief uitpakken. Categorieteksten laten schrijven door SEO-experts is zijn investering daarom altijd waard. Dat geldt ook voor andere landingspagina’s en voor de homepage.

Verkoop je producten waarover veel onduidelijke of zelfs tegenstrijdige informatie bestaat? Ook dan raden we met klem af om de teksten voor de webshop automatisch te genereren. Het risico dat de AI-tekst onjuist, onvolledig of misleidend is, is simpelweg te groot. In het ergste geval komen er teksten uit die potentiële klanten afschrikken of naar concurrerende webshops leiden. Als je content over dit soort producten zelf schrijft of door een contentexpert laat schrijven, heb je veel meer controle over de inhoud. De tekst zal dan precies de informatie geven die jij aan de klant wilt meegeven, met een tone of voice die bij de doelgroep past.

Servicepagina’s op een webshop zijn vaak zo specifiek dat daar maatwerk voor nodig is. Informatie over betaalmethoden en verzending verschilt van webshop tot webshop zo sterk dat een AI-tekst niet betrouwbaar genoeg is. Voor pagina’s over de webwinkel zelf is het juist vaak de persoonlijke noot die oriënterende klanten over de streep trekt. Hoewel ChatGPT op dat front beter scoort dan veel voorgangers, schiet het nog wel echt tekort om klanten te overtuigen. In de toekomst kan ChatGPT misschien wel de algemene voorwaarden en het retourbeleid schrijven, omdat die aan wettelijke richtlijnen moeten voldoen.

 AI-teksten sneller en goedkoper

Zijn AI-teksten sneller en goedkoper?

De belangrijkste vraag voor veel e-commerceondernemers is: zijn AI-teksten sneller en daarmee goedkoper dan content die door mensen geschreven is? Het meest eenvoudige antwoord daarop is “ja”, maar daar kleven nog flink wat mitsen en maren aan. Commercieel en inhoudelijk heeft een AI-tekst altijd redactie nodig om publicabel te zijn. Een AI-tekst kopiëren en in de back-end plakken gaat de webshop niet meer klanten opleveren. Sterker nog: Google straft content die volledig automatisch gegenereerd is. AI-teksten kosten je dus zelfs klanten als ze niet geredigeerd worden. Je neemt er een risico mee dat je niet neemt als je de content door mensen laat schrijven.

Daarmee willen we niet zeggen dat je nooit AI-tools moet gebruiken voor een webshop. De technologie is nog volop in ontwikkeling en kan dus nog verbeteren. Bovendien zijn er verschillende mengvormen te bedenken waarbij een deel door AI wordt gedaan en een deel door mensen. We noemden al de optie om AI-gegenereerde content te laten redigeren door SEO-experts. Een andere optie is om de kerncontent door deskundige copywriters te laten schrijven en geredigeerde AI-teksten voor de rest van de site te gebruiken. Afhankelijk van het resultaat is het overigens mogelijk dat de tijdwinst van teksten automatisch laten genereren minimaal is.

Software die automatisch teksten genereert is een vrij nieuwe ontwikkeling. OpenAI publiceerde bijvoorbeeld pas in 2018 zijn eerste rapport over de technologie achter ChatGPT. Deze vorm van kunstmatige intelligentie staat dus met recht nog in de kinderschoenen. Naar verwachting ontwikkelen AI-teksttools zich de komende jaren nog volop. Het is daarom niet ondenkbaar dat het binnenkort mogelijk is om meer webshopcontent door een AI-tool te laten schrijven. Voor nu is het iets waar je als e-commerceondernemer goed over moet nadenken en zorgvuldig mee om moet gaan.

Brainstormen gebruik AI webshop

Brainstormen over het gebruik
van AI op de webshop?

Veel bedrijven in de SEO copywriting worstelen met automatisch gegenereerde content. Bij Shopcontent besloten we ons al vroeg te verdiepen in de mogelijkheden en de beperkingen van tools als ChatGPT. Daarbij hebben we veel kennis over de software opgedaan. Twijfel jij tussen automatisch gegenereerde content voor je webshop en maatwerk SEO copywriting? We gaan graag met je in overleg over hoe we onze deskundige tekstschrijvers en vertalers kunnen inzetten voor jouw webshop, maar ook wanneer AI-gegenereerde teksten een goede oplossing zijn.

Bel ons, mail ons of vul ons contactformulier in om een afspraak met ons te maken. Dat kan bij ons op kantoor in Alkmaar, bij jouw bedrijf, op locatie of digitaal. Shopcontent zal altijd op zoek gaan naar de beste manier om jouw klanten te bereiken en je webshop beter vindbaar te maken.